Cennik Drogi i Autostrady

Lp.

Nazwa wyrobu

Jedn.
miary

Cena jedn. Netto [zł.]

1. Rura betonowa ze stopką 300 mm (300x1000x60 mm)

Szt.

72,00

2. Rura betonowa ze stopką 400 mm (400x1000x60 mm)

Szt.

82,00

3. Rura betonowa ze stopką 500 mm (500x1000x60 mm)

Szt.

92,00

4. Rura betonowa ze stopką 600 mm (600x1000x80 mm)

Szt.

150,00

5. Rura żelbetowa ze stopką 300 mm (300x1000x60 mm) – na zamówienie

Szt.

92,00

6. Rura żelbetowa ze stopką 400 mm (400x1000x60 mm) – na zamówienie

Szt.

105,00

7. Rura żelbetowa ze stopką 500 mm (500x1000x60 mm)

Szt.

121,00

8. Rura żelbetowa ze stopką 600 mm (600x1000x80 mm)

Szt.

170,00

9. Rura żelbetowa ze stopką 800 mm (800x1000x100 mm)

Szt.

285,00

10. Rura żelbetowa ze stopką 1000 mm (1000x1000x120 mm)

Szt.

370,00

11. Rura żelbetowa zbr. dwuwarstwowo 600 mm (600x1000x120 mm)

Szt.

290,00

12. Rura żelbetowa zbr. dwuwarstwowo 800 mm (800x1000x120 mm)

Szt.

360,00

13. Rura żelbetowa zbr. dwuw. ze stopką 1000 mm(1000x1000x120mm)

Szt.

450,00

14. Ścianka oporowa przepustu rurowego 300 mm

Szt.

145,00

15. Ścianka oporowa przepustu rurowego 400 mm

Szt.

180,00

16. Ścianka oporowa przepustu rurowego 500 mm

Szt.

220,00

17. Ścianka oporowa przepustu rurowego 600 mm

Szt.

295,00

18. Ścianka oporowa przepustu rurowego 800 mm

Szt.

990,00

19. Ścianka oporowa przepustu rurowego 1000 mm

Szt.

990,00

20. Murek czołowy prosty do rury 300 mm

Szt.

140,00

21. Murek czołowy prosty do rury 400 mm

Szt.

170,00

22. Murek czołowy prosty do rury 500 mm

Szt.

195,00

23. Murek czołowy prosty do rury 600 mm

Szt.

280,00

24. Murek czołowy prosty do rury 800 mm

Szt.

590,00

25. Murek czołowy prosty do rury 1000 mm

Szt.

990,00

  • Podane ceny nie obejmują kosztów transportu i rozładunku.
  • Ceny podlegają negocjacji.
  • Ceny obowiązują od 01.06.2015r.

Zapraszamy do współpracy

WARUNKI GWARANCJI

Producent prefabrykatów betonowych firma „WEKTOR” udziela gwarancji na zakupione wyroby na poniżej określonych zasadach i warunkach:
1. Okres gwarancji na wyroby wyprodukowane przez firmę „ WEKTOR” wynosi 36 miesięcy od daty sprzedaży.
2. Gwarancji podlegają produkty pierwszego gatunku.
3. Produkty sprzedawane jako pozagatunkowe nie są objęte gwarancją.
4. Sprzedający uznaje w ramach gwarancji wady powstałe z jego winy tj:
– wady wykonania
– wady powstałe na skutek zastosowania surowców nieodpowiedniej jakości
5. Sprzedający zwolniony jest z odpowiedzialności z tytułu gwarancji jeżeli kupujący w chwili zakupu lub wydania towaru wiedział o wadzie wyrobu.
6. Gwarancją nie są objęte :
– uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego transportu, składowania lub użytkowania towaru
– odchyłki w kolorystyce niezależne od producenta (odchylenia barwy są uwarunkowane procesem produkcyjnym i naturalną zmiennością kolorów kruszyw).
– wykwity wapienne ( wykwity wapienne jest to naturalny produkt uboczny hydratacji cementu).
7. W przypadku stwierdzenia wady produktów Kupujący powinien nie później niż w terminie 7 dni złożyć reklamacje na piśmie w miejscu dokonania zakupu.
8. Warunkiem zgłoszenia roszczenia w ramach gwarancji jest przedstawienie przez Kupującego:
– pisma reklamacyjnego
– oryginału faktury zakupu wyrobów
9. Wyroby są pakowane na paletach. Paleta 1200/800 – kaucja 14,00 zł/szt.
(Zwrot kaucji następuje w przypadku zwrotu nieuszkodzonych palet na koszt klienta).
10. Podane ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

 

Naloty wapienne (wykwity), które mogą pojawić się na powierzchni wyrobów betonowych powstają w wyniku skomplikowanych procesów fizykochemicznych zachodzących podczas dojrzewania betonu. Wartość użytkowa kostki nie jest przez to pomniejszona, a okres zaniku wykwitów może trwać do ok. trzech lat.