Cennik Kanalizacja

Lp.

Nazwa wyrobu

Jednostka miary

Cena jedn. Netto [zł.]

1 Krąg betonowy 500/500/60 mm

Szt.

60,00

2. Krąg betonowy 500/500/60 mm z dnem

Szt.

80,00

3. Krąg betonowy 500/1000/60mm

Szt.

99,00

4. Krąg betonowy 500/1000/60mm z dnem

Szt.

119,00

5. Krąg betonowy 800/500mm

Szt.

95,00

6. Krąg betonowy 800/1000mm

Szt.

175,00

7. Krąg betonowy 1000/300/100mm

Szt.

85,00

8. Krąg betonowy 1000/600/100mm

Szt.

160,00

9. Krąg betonowy 1000/1000/100mm

Szt.

250,00

10. Krąg betonowy 1000/1000/100mm z dnem

Szt.

330,00

11. Krąg betonowy 1200/250/100mm

Szt.

80,00

12. Krąg betonowy 1200/500/100mm

Szt.

150,00

13. Krąg betonowy 1200/750/100mm

Szt.

220,00

14. Krąg betonowy 1200/1000/100mm

Szt.

288,00

15. Krąg betonowy 1200/1000/100mm z dnem

Szt.

360,00

16. Krąg betonowy 1500/250/120mm

Szt.

150,00

17. Krąg betonowy 1500/500/120mm

Szt.

290,00

18. Krąg betonowy 1500/750/120mm

Szt.

410,00

19. Krąg betonowy 1500/1000/120mm

Szt.

520,00

20. Krąg betonowy 1500/1000/120mm z dnem

Szt.

690,00

21. Krąg betonowy 1200/250/135mm DIN 4034

Szt.

124,00

22. Krąg betonowy 1200/500/135mm DIN 4034

Szt.

198,00

23. Krąg betonowy 1200/750/135mm DIN 4034

Szt.

278,00

24. Krąg betonowy 1200/1000/135mm DIN 4034

Szt.

345,00

25. Krąg betonowy 1200/1000/135mm z dnem DIN 4034

Szt.

440,00

26. Nakrywa /Korek betonowy 620/80 z wpustem

Szt.

45,00

27. Nakrywa 900/500/120mm

Szt.

100,00

28. Nakrywa 1200/80mm

Szt.

130,00

29. Nakrywa 1200/120mm

Szt.

220,00

30. Nakrywa 1200/625/150mm

Szt.

220,00

31. Nakrywa 1200/625/80mm

Szt.

120,00

32. Nakrywa 1400/625/150mm

Szt.

240,00

33. Nakrywa 1400/625/80mm

Szt.

160,00

34. Nakrywa 1400/80mm

Szt.

170,00

35. Nakrywa 1470/625/200mm DIN 4034

Szt.

280,00

36. Nakrywa 1650/625/150mm

Szt.

320,00

37. Nakrywa 1750/625/150mm

Szt.

350,00

38. Nakrywa 1900/625/170mm

Szt.

410,00

39. Nakrywa 2250/625/200mm

Szt.

650,00

40. Nakrywa 800/60mm

Szt.

50,00

41. Nakrywa 660/60mm

Szt.

42,00

42. Nakrywa 960/600/120mm

Szt.

110,00

43. Nakrywa 960/500/80mm

Szt.

90,00

44. Nakrywa 960/120mm

Szt.

120,00

45. Nakrywa 960/80mm

Szt.

100,00

46. Pierścień odciążający 1050/670/150mm

Szt.

120,00

47. Pierścień odciążający 1450/1050/170mm

Szt.

180,00

48. Pierścień odciążający 1650/1250/200mm

Szt.

210,00

49. Pierścień odciążający 1900/1500/200mm

Szt.

250,00

50 Pierścień odciążający 2250/1850/200mm

Szt.

370,00

51. Pierścień regulujący pod właz. żeliwny 800/600/60 mm

Szt.

26,00

52. Pierścień regulujący pod właz żeliwny 800/600/120mm

Szt.

38,00

53. Pierścień regulujący pod właz. żeliwny z wpustem 825/625/100mm

Szt.

42,00

54. Pierścień regulujący pod właz. żeliwny z wpustem 825/625/150mm

Szt.

56,00

55. Pierścień regulujący pod właz. żeliwny z wpustem 825/625/200mm

Szt.

64,00

56. Pierścień regulujący pod właz. żeliwny z wpustem 825/625/50mm

Szt.

32,00

57. Stopień żeliwny

Szt.

12,00

58. Stopień żeliwny z montażem

Szt.

17,00

59. Stopień powlekany

Szt.

15,00

60. Stopień powlekany z montażem

Szt.

20,00

61. Wiercenie otworów w kręgach od 100-249mm

Szt.

35,00

62. Wiercenie otworów w kręgach od 250-349mm

Szt.

40,00

63. Wiercenie otworów w kręgach od 350-449mm

Szt.

51,00

64. Wiercenie otworów w kręgach od 450-526mm

Szt.

64,00

65. Zwężka 1200/625/600 mm

Szt.

330,00

66. Zwężka DIN 1200/625/600 mm

Szt.

330,00

Podane ceny nie obejmują kosztów transportu i rozładunku.

Ceny podlegają negocjacji

Ceny obowiązują od 01.06.2015r.

Zapraszamy do współpracy

WARUNKI GWARANCJI

Producent prefabrykatów betonowych firma „WEKTOR” udziela gwarancji na zakupione wyroby na poniżej określonych zasadach i warunkach:
1. Okres gwarancji na wyroby wyprodukowane przez firmę „ WEKTOR” wynosi 36 miesięcy od daty sprzedaży.
2. Gwarancji podlegają produkty pierwszego gatunku.
3. Produkty sprzedawane jako pozagatunkowe nie są objęte gwarancją.
4. Sprzedający uznaje w ramach gwarancji wady powstałe z jego winy tj:
– wady wykonania
– wady powstałe na skutek zastosowania surowców nieodpowiedniej jakości
5. Sprzedający zwolniony jest z odpowiedzialności z tytułu gwarancji jeżeli kupujący w chwili zakupu lub wydania towaru wiedział o wadzie wyrobu.
6. Gwarancją nie są objęte :
– uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego transportu, składowania lub użytkowania towaru
– odchyłki w kolorystyce niezależne od producenta (odchylenia barwy są uwarunkowane procesem produkcyjnym i naturalną zmiennością kolorów kruszyw).
– wykwity wapienne ( wykwity wapienne jest to naturalny produkt uboczny hydratacji cementu).
7. W przypadku stwierdzenia wady produktów Kupujący powinien nie później niż w terminie 7 dni złożyć reklamacje na piśmie w miejscu dokonania zakupu.
8. Warunkiem zgłoszenia roszczenia w ramach gwarancji jest przedstawienie przez Kupującego:
– pisma reklamacyjnego
– oryginału faktury zakupu wyrobów
9. Wyroby są pakowane na paletach. Paleta 1200/800 – kaucja 14,00 zł/szt.
(Zwrot kaucji następuje w przypadku zwrotu nieuszkodzonych palet na koszt klienta).
10. Podane ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

 

Naloty wapienne (wykwity), które mogą pojawić się na powierzchni wyrobów betonowych powstają w wyniku skomplikowanych procesów fizykochemicznych zachodzących podczas dojrzewania betonu. Wartość użytkowa kostki nie jest przez to pomniejszona, a okres zaniku wykwitów może trwać do ok. trzech lat.