Murek oporowy, prosty

murek-oporowy

Murek czołowy, prosty wykorzystywany jest jako zakończenie przepustu rurowego w celu zabezpieczenia nasypu przed osuwaniem, wymywaniem przez wody opadowe.

Ze względu na swój kształt musi trwale współpracować z rurą i brzegami rowu.

Elementy mogą być stosowane zarówno w obszarach ruchu kołowego jak i pieszego.