Rury betonowe

Rura betonowa ze stopką

rury-tab1-new

Rury betonowe zbrojone dwuwarstwowo

rury-tab2-new

Rury wykonane są metodą wibroprasowania z betonu o wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż C25/30 Mpa. Rury dostepne są w tzrech rodzajach : betonowe, zbrojone jednowarstwowo i zbrojone dwuwarstwowo.Rury łączone są na pióro i wpust. Zamierzonym zastosowanie rur betonowych jest odprowadzanie ścieków , wód opadowych i wody powierzchniowej, w sposób grawitacyjny lub sporadycznie pod niskim ciśnieniem.

Elementy mogą być stosowane zarówno w obszarach ruchu kołowego jak i pieszego.