Gazony

Trwała konstrukcja gazonu wykonana z betonu oraz funkcjonalny kształt sprawiają, że może być wykorzystywany zarówno przy aranżacji ogrodów, jak również przy projektowaniu ścian oporowych, ekranów dźwięko- i wiatrochłonnych itp.

Gazon ogrodowy pozwala tworzyć różnorodne konstrukcje architektoniczne:

- ściany oporowe - ekrany dźwięko- i wiatrochłonne - obudowy skarp (wzmacnianie zboczy, pagórków) - murki ogrodowe - kwietniki - tarasy