Kręgi betonowe

Kręgi betonowe ø 500 mm

PN –EN 1917:2004

Symbol Średnica wew.  D [mm] Wysokość  H [mm] Grubość śc.  g [mm] Masa  M [kg]
Kr ø 500/500 500 500 60 135
Kr ø 500/1000 500 1000 60 270
Kr ø 500/1000+dno 500 1000 60 340

Kręgi betonowe ø 1000 mm

PN –EN 1917:2004

Symbol Średnica wew.  D [mm] Wysokość  H [mm] Grubość śc.  g [mm] Masa  M [kg]
Kr ø 1000/250 1000 250 100 205
Kr ø 1000/300 1000 300 100 245
Kr ø 1000/500 1000 500 100 410
Kr ø 1000/600 1000 600 100 490
Kr ø 1000/750 1000 750 100 615
Kr ø 1000/1000 1000 1000 100 820
Kr ø 1000/1000+dno 1000 1000 100 1000

Kręgi betonowe ø 1200 mm

PN –EN 1917:2004

Symbol Średnica wew.  D [mm] Wysokość  H [mm] Grubość śc.  g [mm] Masa  M [kg]
Kr ø 1200/250 1200 250 100 252
Kr ø 1200/500 1200 500 100 504
Kr ø 1200/750 1200 750 100 756
Kr ø 1200/1000 1200 1000 100 1008
Kr ø 1200/1000+dno 1200 1000 100 1335

Kręgi betonowe ø 1500 mm

PN –EN 1917:2004

 
Symbol Średnica wew.  D [mm] Wysokość  H [mm] Grubość śc.  g [mm] Masa  M [kg]
Kr ø 1500/250 1500 250 120 365
Kr ø 1500/500 1500 500 120 730
Kr ø 1500/750 1500 750 120 1095
Kr ø 1500/1000 1500 1000 120 1460
Kr ø 1500/1000+dno 1500 1000 120 2160

Kręgi betonowe ø 1200 mm DIN

DIN 4034 cz. 1

Symbol Średnica wew.  D [mm] Wysokość  H [mm] Grubość śc.  g [mm] Masa  M [kg]
Kr ø 1200/250 1200 250 135 350
Kr ø 1200/500 1200 500 135 700
Kr ø 1200/750 1200 750 135 1050
Kr ø 1200/1000 1200 1000 135 1400
Kr ø 1200/1000+dno 1200 1000 135 1790

Kręgi wykonane są metoda wibroprasowania z betonu klasy C40/45 Mpa.

Kręgi wykonane w tej technologii charakteryzują się dużą wytrzymałością, trwałością , małą nasiąkliwością, dużą dokładnością wymiarową. Kręgi oferowane przez Nas spełniają wymogi Polskich Norm oraz Normy DIN. Zamierzonym zastosowanie wymienionych elementów jest umożliwienie dostępu i wentylowanie systemów odwadniających i kanalizacyjnych, służących do odprowadzania ścieków , wód opadowych i wody powierzchniowej, w sposób grawitacyjny lub sporadycznie pod niskim ciśnieniem. Elementy mogą być montowane w obszarach ruchu kołowego jak i pieszego.